ARAMA     ÜRETİCİ     KATEGORİ    
Amerikan Doları: 32,97 TL
Euro: 35,87 TL

Ürün Kategorileri

Anasayfa / Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

AYS BİLİŞİM İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. AYSSHOP.COM sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. mağazada sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde AYSSHOP' a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2. AYSSHOP'da sunulan hizmetler heweso.com (bundan böyle kısaca "mağaza olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve AYSSHOP'un yasal sahibi AYS BİLİŞİM olup, mağaza üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi AYS BİLİŞİM'e aittir.

1.3. İşbu kullanım koşullarını AYS BİLİŞİM gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak AYSSHOP'da yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.4. AYSSHOP hizmetlerinden yararlanan ve AYSSHOP' a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, AYSSHOP tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. AYSBİLİŞİM bu AYSSHOP'da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. TANIMLAR

2.1. AYS BİLİŞİM: AYSSHOP tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2. ÜYE: AYSSHOP ' dan ürün/mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, AYSSHOP' ca üyelikleri onaylanarak AYSSHOP' a üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile AYSSHOP' daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), kolektif şirketler, adi komandit şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, limited şirketler, anonim şirketler, kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin AYSSHOP 'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "ÜYE adı" üyeye özeldir ve aynı "ÜYE adı" iki farklı ÜYE' ye verilmez.

2.3. KULLANICI: AYSSHOP, web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4. LİNK: AYSSHOP üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden AYSSHOP' a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.5. İÇERİK: AYSSHOP' da ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: AYSSHOP vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle AYSSHOP arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE' nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. AYS BİLİŞİM'in, AYSSHOP üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. AYS BİLİŞİM'in, AYSSHOP üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; mağaza ' a ait www.aysshop.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından AYSSHOP adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. AYS BİLİŞİM'in, AYSSHOP üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE 'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4. AYSSHOP bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların AYSSHOP tarafından belirlenecek ve AYSSHOP ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. mağaza , bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri mağaza' da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. mağaza üzerinden, mağaza nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE' lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI' lara ve ÜYE' lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. mağaza üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında mağaza 'un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI' ların ÜYE' lerin kendi sorumluluğundadır. mağaza bu tür link verilen web SİTE' lerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, mağaza nın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.2. mağaza, mağaza'da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, mağaza üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. mağaza muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler mağaza' a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile mağaza' da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. mağaza' da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve mağaza'nin mağaza'da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3. KULLANICI ve ÜYE, mağaza' daki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından, spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda mağazanın garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI' nın ÜYE' nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE' nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan mağaza sorumlu değildir.

Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI' nın ve ÜYE' nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan mağaza sorumlu değildir.

4.4. mağaza, işbu mağaza uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve mağaza' u kullanma koşulları ile mağaza' da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, mağaza' u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, mağaza' da yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. mağazanın kullanımı ya da mağaza' a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

mağaza, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5. mağaza dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı mağaza nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, mağaza çalışanlarının ve yöneticilerinin, mağaza yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. mağaza , üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.6. mağaza' u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla mağaza üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI' ların ve ÜYE' lerin, mağaza dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, mağaza ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE' lerin mağaza üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı mağaza 'un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7. İşbu mağazanın sahibi mağaza ' dur. Bu mağaza' da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve mağazanın sunumu mağaza nın ya da mağaza nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu mağaza 'daki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code' ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile mağaza içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan mağaza yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla mağaza ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, mağaza hizmetlerini, mağaza bilgilerini ve mağaza nın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının mağaza nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve mağaza nın yazılı izni ile mümkündür.

4.8. mağaza , mağaza üzerinden KULLANICI' lar ve ÜYE' ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. mağaza aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE' nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, mağazanın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

KULLANICI' lara ve ÜYE' lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak mağaza için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya mağaza nın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI' ların ve ÜYE 'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

4.9. İşbu mağaza Kullanım Koşulları dâhilinde mağaza tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde mağaza ; mağaza hizmetleri, mağaza bilgileri, mağaza telif haklarına tâbi çalışmaları, mağaza ticari markaları, mağaza ticari görünümü veya bu mağaza vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

mağaza , mağazaya erişilmesi, mağazanın ya da mağazadaki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. mağaza , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu mağazada ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da mağazanın kullanılması ile mağaza nın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

6. DEVİR

mağaza , bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, mağaza işbu "Web Sitesi Kullanım Koşullarını" geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, mağaza açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için mağaza nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "mağaza Kullanım Koşulları" ve "Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi" nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. mağaza nın, KULLANICI ve ÜYE' nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, mağaza tarafından mağaza içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI' lar ve ÜYE' ler, işbu sözleşme hükümlerini mağazayı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. mağaza , dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.
Aysshop.com bir AYS bilişim kartuş toner sarf malzemeleri Kuruluşudur. Copyright © 2012 Aysshop.com Tüm hakları saklıdır.Sitede kullanılan tüm resim ve markalar tescil sahiplerine aittir. Bilgilendirme amaçlı bulunmaktadır.Siteden izinsiz resim veya bilgi kopyalanması , çoğaltılması ve yayınlanması yasaktır.
Heweso E-ticaret Sistemi kullanılarak hazırlanmıştır.
  Yükleniyor...